Upravit obsah

ÚVOD

Web3 Hub Zlín, ve spolupráci se Zlínským krajem, má za úkol spojit firmy a výzkumné organizace napříč různými odvětvími prostřednictvím moderních informačních technologií. Naší hlavní misí je podporovat vznik nových kolaborativních projektů, které budou poskytovat firmám v Zlínském kraji konkurenční výhodu. Tímto způsobem přispíváme k růstu přidané hodnoty v ekonomice Zlínského kraje, zvýšení hrubého domácího produktu a průměrné mzdy v regionu.

Zároveň funguje toto centrum v úzké spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a poskytuje prostor pro výzkum v oblastech RIS3. V tomto kontextu máme za cíl aktivně rozvíjet potřeby Univerzity Tomáše Bati s ohledem na Zlínský kraj.

 

Web3 Hub Zlín

Web3 Hub Zlín hledá ty správné talenty. Hub bude sloužit jako akcelerátor pomocí pre-seed investment fondu.

Chceme, aby zde vznikla komunita, která bude globálně propojená s dalšími komunitami.

 

PROČ ZLÍN?

Zlínský region má vynikající polohu a od roku 1990 zde vznikl již velký počet malých a středních ICT podniků. Zlín vždy byl a bude místem, kde nápady dostávají reálnou podobu a i ty nejodvážnější sny se mění ve skutečnost. Díky univerzitě nesoucí jméno po Tomáši Baťovi zde vyrůstají noví odborníci v oblastech jako je IT, marketing, kreativní průmysl nebo ekonomické vědy. Svým potenciálem zlínský region nabízí prostor pro vybudování moderního, flexibilního, interaktivního technického a podnikatelského zázemí pro obor ICT.

Ve své inovační strategii Zlínský kraj definuje tři klíčové horizontální oblasti a čtyři domény specializace. Doména specializace Informační, řídicí a bezpečnostní systémy reflektuje na výzvy a trendy v oblasti digitalizace a ICT – tato oblast je klíčová pro další hospodářský rozvoj tradičních odvětví v regionu a je rovněž významná průřezově pro naplňování dalších domén specializace i horizontálních prioritních oblastí RIS3 strategie Zlínského kraje. 


Současná situace - co se již povedlo

Přidejte se k nám!

Klíčové projekty

Budování komunity kolem cutting-edge technologií

Při zavádění nových technologií do ecosystému kraje je komunita velmi důležitá. Potřebujeme odborníky na půdě univerzity, mezi podnikateli, nadšence mezi studenty, ale také politickou reprezentaci, která si uvědomuje potenciál moderních technologií.

Science Learning Centrum (5G campus/Web3 HUB)

Chceme propojovat nápady s kreativitou, designem a moderními technologiemi. Úkolem Web3 Hubu je vytvářet ve Zlínském kraji vhodné prostředí pro projekty zabývající se technologií blockchain a 5G.

Podpora budování 5G sítí na území našeho kraje

5G síť, neboli síť páté generace, označuje novou technologii telekomunikačního standardu – rychlé bezdrátové připojení s nízkou latencí. Díky 5G budou moci lokální firmy vytvořit ideální prostředí pro Internet of Things, jako jsou autonomní vozidla, prvky smart cities a mnoho dalších.

Lákání odborníků do našeho
kraje

Bez odborníků to nepůjde. Pokud chce být Zlínský kraj lídrem v určitých technologiích, musíme sem nalákat ty nejlepší mozky, které pomohou vzdělávat naše studenty a současně budou předávat své know-how dál do firem.

Lákání talentovaných studentů do kraje

Pokud chceme, aby se našim firmám dařilo, je kvalitní lidský kapitál to možná nejdůležitější. Tomáš Baťa to chápal, a proto také nechal zřídit Tomášov, kde vychovával ty nejlepší z nejlepších. Náš kraj, naše univerzita a naše firmy musí být pro tyto talentované studenty co nejvíce atraktivní.

Lokální studentská kryptoměna a DAO na UTB

DAO jsou decentralizované autonomní organizace, kterých již nyní vzniká po celém světě stovky a jsou z velké části řízené principy zapsanými ve smart contractech na blockchainu. Nejlepším způsobem, jak našim studentům tuto technologii přiblížit, je vytvořením lokálního testovacího prostředí a vytvořením studentských DAO.

Vize Směřování

2023

zahájení projektu WEB3 HUB

2027

inicializace vybudování 50 Web3 a AI společností

2033

inicializace vybudování UNICORN Web3

Reference

29. 11. 2023

Zapojení Web3 Hubu do projektu Zlinnovation pod záštitou TIC

22. 11. 2023

Druhá ze série přednášek Chytrý Zlín s Romanem Valihrachem na FAI UTB

14. 10. 2023

První ze série přednášek Chytrý Zlín na FAI UTB

24. 9. 2022

Na zlínské univerzitě vyučují o blockchainu

24. 9. 2022

Technologie Blockchainu
na FAI UTB?

24. 9. 2022

Blockchain konference CryptoNight 2021

24. 9. 2022

Otevření nového předmětu na utb zaměřeného na blockchain

30. 4. 2022

Ve zlíně promluví odborníci o blockchainu

30. 4. 2022

Block’22 – blockchain konference pro studenty i profesionály z oboru

Partneři

Sledujte nás

©Copyright 2023. All Rights Reserved. Zlínský kraj

This site is registered on wpml.org as a development site.